Main menu

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną dotyczy osób które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej:

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną obejmuje:

 • 35 godzin zajęć, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych;
 • zagadnienia z części specjalistycznej – dotyczące przewozu rzeczy lub osób.

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną dla przewozu rzeczy obejmuje:

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (m.in. umiejętność ładowania pojazdu zgodnie z istniejącymi przepisami BHP, umiejętność optymalizacji zużycia paliwa).
 • Poznawanie przepisów (m.in. związanych z przewozem towarów w kwestii uzyskania licencji, umów międzynarodowych, dokumentacji specjalnej).
 • Bezpieczeństwo, obsługę i logistykę w zakresie ruchu drogowego i środowiska (m.in. w zakresie uwarunkowań ekonomicznych w zakresie przewozu drogowego).

Szkolenie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną dla przewozu osób obejmuje:

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (m.in. umiejętność optymalizacji w zakresie zużycia paliwa, umiejętność zagwarantowania pasażerom bezpiecznej podróży i komfortu).
 • Poznawanie przepisów (m.in. odpowiadających za regulację przewozu pasażerów).
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w kwestii ruchu drogowego i środowiska.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną

 • Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.
 • Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniająca przyśpieszoną ma formę testu i składa się z:
 • 10 pytań testowych w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru.

Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje od komisji świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną:

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopię badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu w prawa jazdy KODU 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

Jeżeli chcesz rozszerzyć posiadane przez siebie uprawnienia o przewóz rzeczy lub osób, pomyśl o szybkim szkoleniu z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.  Zapisz się na szkolenie już teraz!