Main menu

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą dotyczy osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą obejmuje:

 • 70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
 • zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Zakres tematyczny kursu jest ograniczony do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób (w zależności od posiadanych wcześniej uprawnień).

Kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla przewozu osób zawiera:

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe uwzględniające przepisy bezpieczeństwa, w tym umiejętności:

 • w zakresie zapewnienia pasażerom komfortu oraz bezpieczeństwa w czasie podróży;
 • zagwarantowania równomiernego obciążenia pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i zasadami odpowiedniego użytkowania pojazdu.
 • Stosowanie przepisów, dotyczących przewozu pasażerów.
 • Bezpieczeństwo, obsługę i logistykę w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, w tym: zapoznanie się z występującymi uwarunkowaniami ekonomicznymi w zakresie przewozu drogowego osób.

Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla przewozu rzeczy zawiera:

Zaawansowane szkolenie związane z racjonalną jazdą z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, m.in.:

 • umiejętności w zakresie załadowania pojazdu zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu,
 • umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych.

Stosowanie przepisów, w tym:

 • związanych z przewozem towarów (np. dokumenty wysyłkowe, warunki uzyskania licencji, umowy międzynarodowe).
 • Bezpieczeństwo, obsługę i logistykę (w kontekście zdrowia, ruchu drogowego i środowiska).
 • Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną ma formę testu i składa się z:

 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).
 • Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru.

Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną uzupełniającą, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

Jeżeli posiadasz już uprawnienia do przewozu rzeczy lub osób, a chcesz poszerzyć swoje kompetencje, już teraz zapisz się na kwalifikację wstępną uzupełniającą. Skontaktuj się z nami i wybierz najbardziej dogodny termin kursu.