Main menu

Szkolenie Okresowe

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy:

 1. osób które uzyskały prawo jazdy przed:
  1. 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
  2. 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D
 2. Lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

Wymagania dla kursantów przystępujących do szkolenia okresowego kierowców zawodowych:

Do szkolenia może przystąpić osoba:

 • Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 • Wykonywująca przewóz drogowy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa;
 • Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • Posiadająca prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskaną przed 10 września 2008 r. lub posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej

Zakres szkolenia okresowego kierowców zawodowych obejmuje:

 • 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części , które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Program szkolenia okresowego kierowców zawodowych zawiera 5 modułów ( po 7 godzin), w tym trzy obowiązkowe i dwa uzupełniające.

Moduły w zakresie:

 • racjonalnej jazdy, uwzględniającej przepisy bezpieczeństwa,
 • stosowania obowiązujących przepisów,
 • bezpieczeństwa, obsługi, logistyki,
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • bezpieczeństwa jazdy autobusem / samochodem ciężarowym.

Dwa ostatnie moduły można zamienić na inne zagadnienia, m.in.:

 • wizerunek firmy – obsługa klientów,
 • pierwsza pomoc,
 • ergonomia w pracy kierowców,
 • mocowanie ładunków.

W Naszej ofercie znajdziesz szkolenie okresowe nie tylko w formie wykładów. Specjalnie dla osób zapracowanych stworzyliśmy specjalną formę e-learningową. Dzięki temu możesz wybrać taki termin szkolenia, który odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Uzyskane uprawnienia po szkoleniu okresowym kierowców zawodowych

Po ukończeniu szkolenia okresowego nie ma egzaminu państwowego. Kurs kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej na kolejne 5 lat. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje kierownik ośrodka.

Po otrzymaniu dokumentu, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych kursant ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień.

Nie czekaj, zadzwoń już dziś. Odpowiadamy na wszystkie pytania związane ze szkoleniami.