Main menu

Kategoria AM, A1, A2 i A

Kategoria AM (karta motorowerowa)

 

Motorower dwu- lub trójkołowy zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Wymagany wiek do rozpoczęcia szkolenia: 13 lat 9 miesięcy.

Kurs przygotowawczy:
Kategoria AM – 10 godzin zajęć teoretycznych, 10 godzin zajęć praktycznych 1500 zł. Posiadamy motorowery identyczne z tymi, których używa się podczas egzaminu państwowego.

Kategoria A1

Motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW.

Wymagany wiek do rozpoczęcia szkolenia: 15 lat i 9 miesięcy.

Kurs przygotowawczy:

Kategoria A1 – 30 godzin zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych – 3000 zł Posiadamy motocykle identyczne z tymi, które używa się podczas egzaminu państwowego.

Kategoria A2

 

Motocykl o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg.

Wymagany wiek do rozpoczęcia szkolenia: 17 lat 9 miesięcy.

Kurs przygotowawczy:
Kategoria A2 –  20 godzin zajęć praktycznych – 3000 zł, Yamaha XJ6

Kategoria A

Motocykl.

Wymagany wiek do rozpoczęcia szkolenia: 23 lata i 9 miesięcy (lub 2 lata kat. A2)

Kurs przygotowawczy:

Kategoria A – 20 godzin zajęć praktycznych – 3000 zł., Yamaha XJ6